aneta-nozarova-koucka

Terapie jógou

Terapeutická yoga (Medical yoga) propojuje tisícileté vědomosti yogy s aktuálními vědeckými poznatky. Středem zájmu je vědomou pozornost
a vnitřní zkušenost aplikovat s cílem opětovné aktivace samoléčivých sil těla.

Při yoze se člověk věnuje především své duši a ona pak zpětně ovlivňuje jeho tělo. Ztišuje a posiluje nervový systéma ten pak ovlivňuje mysl. Kultivuje v sobě mír v mysli a to ovlivňuje nervový systém, imunitní systém i kardiovaskulární systém.

Yóga říká, že pokud se díváte jasným pohledem, uvidíte, jak je všechno kolem vás vzájemně propojené. Z pozice terapeuta to přináší poznání, že fungování kteréhokoli orgánu nebo tělesného systému lze zlepšit i tím, že se zároveň zlepší  stav ostatních orgánů.

Zásadním rozdílem mezi yogou jako lékem a konvenční medicínou je tedy yógové holistické zaměření na kompletní posilování těla i mysli.

Oproti jiným druhům léčby, označovaným jako alternativní medicína, má v sobě yóga ještě něco navíc. Dokáže totiž zesilovat léčivé účinky léků, nebo bylin a tím často umožní snížení jejich dávek, takže pak dochází k omezování škodlivých vedlejších účinků. A navíc ještě na rozdíl od jiných léčebných postupů, které se mohou vzájemně negativně ovlivňovat, dobře zvolená yógová cvičení nikdy nemohou působit škodlivě na jiné souběžné způsoby léčby.

Yóga se osvědčuje jako účinná při léčbě širokého rozsahu zdravotních problémů. V letech 1983 až 1984 se rozběhla v Londýnském sdružení the Yoga Medical Trust studie, vedená Robinem Monro, PhD. Do ní bylo zapojeno
2 700 dobrovolníků ve věku mezi 31 až 60 let, kteří se věnovali terapeutické yóze. Podmínkou do zapojení v projektu bylo praktikování yógových cvičení nejméně 2 hodiny týdně. I přesto, že počty lidí s některými diagnózami byly statisticky nevýznamné, konečné výsledky byly působivé: 98 % lidí s bolavými zády yóga přinášela úlevu a totéž popisovalo 90 % pacientů s rakovinou, 82 % lidí s nespavostí nebo 100 % alkoholiků. Nejmenší četnost úspěšnosti yógy
v rámci této studie byla zjišťována u žen s potížemi s menstruací, ale i mezi nimi více než 2/3 mohly konstatovat, že jim yóga ulevila.

TABULKA SLEDOVANÝCH POTÍŽÍ, PŘI KTERÝCH POMÁHÁ YÓGA

ZDRAVOTNÍ POTÍŽE POČET SLEDOVANÝCH PROCENTO PŘÍPADŮ ZLEPŠENÍ
Alkoholismus 26 100
Úzkostlivost 838 94
Artritida a revmatické potíže 589 90
Astma a bronchitida 226 88
Bolesti v zádech 1142 98
Rakovina 29 90
Diabetes 10 80
Dvanácterníkové vředy 40 90
Srdeční choroby 50 94
Hemoroidy 391 88
Vysoký krevní tlak 150 84
Nespavost 542 82
Potíže v menopauze 247 83
Problémy s menstruací 317 68
Migrény 464 80
Neurologické a neurosvalové choroby 112 96
Obezita 240 74
Premenstruační syndrom 848 77
Kouření 219 74

Naše buňky jsou řízeny rytmy. Zděděné charakteristiky jsou věcí genů
a chromozomů. Osobní postoje a charakteristiky jsou záležitostí probuzení mozku a žlázové stimulace. Nejsme schopni ovlivnit své genetické dědictví, ale můžeme vhodnými praktikami, zvláště yogou, ovlivňovat vývoj těla i mysli
a otevírat se skutečnému duchovnímu království. Univerzální cykly, které ovlivňují člověka, jsou vypočítávány z dharma-jungy, zatímco osobní cykly jsou vypočítávány z karma-jungy. V dharma a karma-junze jsou vypočítávány vlivy neduchovních a duchovních sil na život člověka.

Studie jsou založeny na různých efektech i odezvách člověka na různé kosmické
i pozemské vibrační(frekvenční) síly, jež nepřetržitě bombardují mentální, smyslový a fyzický systém člověka.

Add A Comment